Obecně platí, že software pro profesionální 3D modelování stojí spoustu peněz a je dostupný pouze specializovaným firmám. Blender je program, který rozbíjí stereotypy a je zcela zdarma.

Překvapivé, ale pravdivé. Tento bezplatný 3D editor má dostatek funkcí pro vytváření trojrozměrných modelů, videa s komplexními scénami, sochařství a vytváření realistických vizualizací objektů.

Pro začátečníky se tento program může zdát velmi komplikovaný, protože rozhraní, které je neomezené a je načteno velkým počtem karet a ikon, nemá přístup k vývoji. Existuje však dostatek tematických materiálů na internetu pro Blender a uživatel nebude ponechán bez pomoci. Zvažte, jaké funkce může tento program přitáhnout.

Čtěte také: 3D modelovací software

Nakonfigurujte rozhraní

Standardní rozhraní v aplikaci Blender

Rozhraní programu je poměrně komplikované, což je nevyhnutelný vedlejší efekt vysoké funkčnosti. Chcete-li tuto chybu odstranit, doporučujeme uživateli přizpůsobit zobrazení obrazovky a pracovních palet. Je možné aplikovat přizpůsobené konfigurace obrazovky pro různé úlohy - 3D modelování, animace, programování, texturaci a další.

Vytváření primitiv

Stejně jako mnoho programů pro 3D modelování, Blender navrhuje začít s vytvářením jednoduchých formulářů.

Primitives v Blenderu

Zvědavá vlastnost je, že uživatel nejprve nastaví bod, ve kterém se objekt objeví, a pak jej vybere. Tímto způsobem mohou být prvky rychle umístěny v jakékoli části scény.

V paletě primitiv můžete vybrat obrovské geometrické tělesa a splajny, světelné zdroje a další atributy. Každý prvek přidaný do scény dostane svou vlastní upravitelnou vrstvu.

Modelování složitých objektů

Pro vytvoření komplexních modelů v aplikaci Blender použijte povrchy NURBS a systém spline modelování. Chcete-li vytvořit organické kulaté formy, použijete úpravu povrchu pomocí trojrozměrného kartáče - pohodlný intuitivní nástroj vám umožní rychle vytvořit libovolné deformace a plastiku geometrického těla.

Komplexní prvky v Blenderu

Animace charakteru

Program umožňuje nastavit pohyb na simulovaný znak. Chcete-li to provést, použijte funkci pro vytvoření a vazbu skeletu na geometrii znaku. Animační vlastnosti lze nastavit pomocí programovacích a parametrických bloků.

Profil animace v aplikaci Blender

Práce s částicemi

Vytváření naturalistických a animovaných animací Blender zajišťuje práci se systémem částic - sníh, mráz, vegetace a další věci. Účinek na animaci částic lze provádět například pomocí větrných turbín nebo gravitačních sil. Program implementuje animační algoritmus pro tok vody, který se nemusí každý 3D editor pochlubit.

Částice v Blenderu

Chcete-li modelovat složité animace, Blender poskytuje algoritmy chování na měkkém těle, které lze použít k optimalizaci scény v reálném čase.

Fotorealistické snímky

Blender má výkonný vestavěný mechanismus 3D vizualizace. S dostatečnou kapacitou počítače získáte detailní snímek za několik minut s přirozeným světlem a stíny, krásným materiálem a dalšími efekty.

Vykreslení v Blenderu

Zde uvádíme základní funkce programu Blender. Za zmínku stojí, že principy jeho práce mohou být složité a nepochopitelné pro ty, kteří dříve pracovali v jiných 3D editorech. Po studiu tohoto neobvyklého produktu pro 3D modelování uživatel objeví práci z 3D z nového pohledu a volné využití programu může posunout na přechod na profesionální úroveň.

Doplňky:

- Program je bezplatně distribuován
- Schopnost řešit mnoho 3D modelovacích úkolů
- Neobvyklý, ale pohodlný způsob umístění předmětů
- Schopnost oživit charakter
- Schopnost vytvořit efekt toku vody
- Flexibilní animační nástroj
- Schopnost rychle a efektivně vytvářet realistické vizualizace

Nevýhody:

- Program nemá ruské menu
- Rozhraní je ve studiích komplikované, přizpůsobení programu trvá určitou dobu
- Komplexní logika úpravy prvků

Stáhněte si Blender zdarma

Stáhněte si nejnovější verzi programu z oficiálního webu