Během používání aplikace Mozilla Firefox postupně získává informace o dříve zobrazených webových stránkách. Samozřejmě jde o mezipaměť prohlížeče. Mnoho uživatelů se zajímá o to, kde je ukládána mezipaměť prohlížeče Mozilla Firefox. Tato otázka bude podrobněji popsána v článku.

Cache prohlížeče je užitečná informace, která částečně poškozuje data o načítaných webových stránkách. Mnoho uživatelů ví, že se v průběhu času hromadí cache, což může vést k poklesu výkonu prohlížeče, a proto se doporučuje pravidelně vyčistit cache.

Jak vymazat mezipaměť prohlížeče Mozilla Firefox

Cache prohlížeče je zapsána na pevný disk počítače, který umožňuje uživateli přístup k datům vyrovnávací paměti, je-li to nutné. Chcete-li to udělat, stačí vědět, kde je uložen v počítači.

Kde je uložena mezipaměť aplikace Mozilla Firefox?

Chcete-li otevřít složku pomocí mezipaměti prohlížeče Mozilla Firefox, musíte otevřít Mozilla Firefox a přejděte do adresního řádku prohlížeče pomocí následujícího odkazu:

o: cache

Na obrazovce se zobrazí podrobné informace o vyrovnávací paměti, kterou váš prohlížeč ukládá, jmenovitě maximální velikost, aktuální obsazenou velikost a umístění v počítači. Zkopírujte odkaz, který přejde do složky mezipaměti aplikace Firefox v počítači.

Kde je mezipaměť uložená ve Firefoxu?

Otevřete Průzkumník Windows. Na adresním řádku Průzkumníka budete muset vložit dříve zkopírovaný odkaz.

Kde je mezipaměť uložená ve Firefoxu?

Na obrazovce se zobrazí složka s mezipamětí, ve které jsou ukládány soubory uložené v mezipaměti.