Ve výchozím nastavení chybí v panelu nástrojů Quick Launch v systému Windows 7. Pro mnoho uživatelů, kteří pracovali na předchozích verzích operačních systémů rodiny Windows, byl tento nástroj dobrým pomocníkem pro snadné spuštění nejčastěji používaných aplikací. Zjistíme, jak se může aktivovat.

Čtěte také: Obnovení jazykového panelu v systému Windows 7

Přidejte nástroj rychlého spuštění

Nepokládejte různé způsoby, jak přidat objekt, který jsme popsali, do počítačů s operačním systémem Windows 7. Možnost aktivace je pouze jedna a provádí se pomocí vestavěných nástrojů systému.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši ( PCM ) na "Hlavní panel" . Pokud je zaškrtnuto políčko zaškrtnutí v otevřeném seznamu naproti položce "Zamknout panel úloh" , zrušte jeho zaškrtnutí.
 2. Odebrání panelu úloh z kontextové nabídky v systému Windows 7

 3. Klikněte znovu na toto místo. Umístěte kurzor na šipku kurzoru na "Panely" av dalším seznamu přejděte na "Vytvořit panel nástrojů ..." .
 4. Přejděte do vytváření nového panelu nástrojů prostřednictvím kontextového menu na hlavním panelu v systému Windows 7

 5. Zobrazí se okno pro výběr adresáře. V poli "Složka" zadejte výraz:

  %AppData%MicrosoftInternet ExplorerQuick Launch

  Klikněte na "Vybrat složku" .

 6. V okně pro výběr složek v systému Windows 7 přejděte do adresáře Quick Launch

 7. Mezi zásobníkem a jazykovým panelem se vytváří oblast nazvaná "Rychlé spuštění" . Klikněte na něj PKM . V seznamu, který se zobrazí, zrušte zaškrtnutí políček vedle položek "Zobrazit hlavičku" a "Zobrazit podpisy" .
 8. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit podpisy a Zobrazit záhlaví v kontextové nabídce položky Rychlé spuštění na hlavním panelu v systému Windows 7

 9. Je nutné vytáhnout objekt, který jsme vytvořili, do levé části "hlavního panelu" , kde se obvykle nachází. Pro pohodlné přetahování byste měli odstranit prvek změny jazyka. Klepněte na PCM a vyberte možnost "Obnovit panel jazyků" .
 10. Uvolněte panel jazyků z hlavního panelu pomocí kontextové nabídky v systému Windows 7

 11. Objekt bude odpojen. Nyní ukazte šipku kurzoru na okraj vlevo od panelu "Rychlé spuštění" . V tomto případě se přeměňuje na obousměrnou šipku. Podržte levé tlačítko myši a přetáhněte rámeček na levou stranu "hlavního panelu" a zastavte před tlačítkem "Start" (na pravé straně).
 12. Přetažením panelu nástrojů Rychlé spuštění na levou stranu hlavního panelu v systému Windows 7

 13. Po přemístění objektu do obvyklého umístění můžete minimalizovat jazyk zpět. Chcete-li to provést, klepněte na standardní ikonu složení v pravém horním rohu.
 14. Minimalizovat jazykový panel na hlavním panelu systému Windows 7

 15. Pak zůstane opravit. Klepněte na PCM na hlavním panelu a v seznamu vyberte položku "Zamknout panel úloh" .
 16. Upevnění hlavního panelu pomocí kontextového menu v systému Windows 7

 17. Nyní můžete do panelu "Rychlé spouštění" přidávat nové aplikace, přetažením zkratek odpovídajících objektů.

Přetáhněte zástupce na panel Rychlé spuštění v systému Windows 7

Jak je vidět, v proceduře pro aktivaci panelu "Rychlé spouštění" v systému Windows 7 není nic komplikovaného. Současně je však třeba poznamenat, že algoritmus pro jeho spuštění nelze pro většinu uživatelů nazvat intuitivně srozumitelným, a proto potřebujete krok za krokem pro implementaci popsané úlohy, byl popsán v tomto článku.