Rozteč řádků (vedoucí) v určité oblasti elektronického dokumentu nastavuje vzdálenost mezi řádky textu vertikálně. Příslušné použití tohoto parametru umožňuje zvýšit čitelnost a usnadnit vnímání dokumentu.

Pokusme se zjistit, jak upravit řádkování v textu v editoru volného textu OpenOffice Writer .

Nastavení řádkování v programu OpenOffice Writer

  • Otevřete dokument, ve kterém chcete nastavit řádkování
  • Pomocí myši nebo klávesnice vyberte oblast textu, kterou chcete konfigurovat
  • Stojí za to poznamenat, že pokud má celý dokument stejné roztečí, je vhodné použít klávesové zkratky (Ctrl + A)

  • V hlavní nabídce programu klepněte na položku Formát a v seznamu vyberte položku Odstavec

OpenOffice. Rozteč řádků

  • Zvolte řádkování ze seznamu šablon nebo v poli Velikost , zadejte přesné nastavení v centimetrech (bude k dispozici po výběru přesného vzoru)
  • Podobné akce lze provést kliknutím na ikonu Vedoucí , která se nachází na pravé straně panelu Vlastnosti

OpenOffice Writer. Vedoucí

V důsledku těchto akcí v aplikaci OpenOffice Writer můžete nastavit řádkování.