Uživatelé aktivního internetu se opakovaně museli podrobit registraci na různých zdrojích. V takovém případě je nutné znovu zadat tyto stránky nebo provádět na nich specifická opatření, je vyžadováno oprávnění uživatele. To znamená, že musíte zadat přihlašovací jméno a heslo, které obdržel při registraci. Doporučuje se mít na každém webu jedinečné heslo a pokud možno přihlašovací jméno. To je třeba provést, aby byla zajištěna bezpečnost vašich účtů před nečestným řízením některých zdrojů. Ale jak si zapamatovat množství přihlašovacích údajů a hesel, pokud jste registrováni na mnoha místech? To pomáhá vytvářet specializované softwarové nástroje. Zjistěte, jak můžete ukládat hesla v prohlížeči Opera.

Technologie ukládání hesel

Prohlížeč Opera má vlastní vestavěný nástroj pro ukládání autorizačních dat na stránky. Je zapnutá ve výchozím nastavení a pamatuje si všechna data zadaná do formulářů pro registraci nebo autorizaci. Při prvním zadání přihlašovacího jména a hesla k určitému zdroji požádá Opera o povolení jejich uložení. Můžeme buď souhlasit s uchováním registračních údajů, nebo odmítnout.

Ukládání autorských dat do aplikace Opera

Pokud umístíte kurzor na autorizační formulář na libovolném webu, pokud jste již byl autorizován, výzva okamžitě zobrazí vaše přihlášení k tomuto zdroji. Pokud jste byli autorizováni na webu pod různými přihlašovacími údaji, pak budou nabízeny všechny dostupné možnosti a již v závislosti na zvolené možnosti program automaticky zadá heslo odpovídající danému přihlašování.

Zavedení autorizačních dat v aplikaci Opera

Nastavení uložení hesla

Pokud si přejete, můžete nakonfigurovat funkci pro uložení hesel pro vás. Chcete-li to provést, projděte hlavní nabídku Opery v části "Nastavení".

Jakmile se dostanete do Správce nastavení aplikace Opera, přejděte do sekce Zabezpečení.

Zvláštní pozornost věnujeme bloku nastavení hesel, který se nachází na stránce nastavení, kde jsme se přesunuli.

Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka v nabídce "Navrhnout ukládání hesel", pak nebude žádost o uložení přihlašovacího jména a hesla aktivována a registrační data budou uložena automaticky.

Žádost o povolení ukládání hesel v aplikaci Opera

Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka "Povolit automatické vyplňování formulářů na stránkách", výzvy v podobě přihlášení v autorizačních formulářích úplně zmizí.

Povolit formuláře automatického vyplňování v aplikaci Opera

Kromě toho kliknutím na tlačítko Správa uložených hesel můžeme provést některé manipulace s údaji o autorizačních formulářích.

Přejděte ke správě uložených hesel v aplikaci Opera

Před námi se otevře okno se seznamem všech hesel uložených v prohlížeči. V tomto seznamu můžete vyhledat speciální formulář, povolit zobrazení hesla a odstranit konkrétní položky.

Okno pro správu uložených hesel v aplikaci Opera

Chcete-li zcela zakázat ukládání hesel, přejděte na stránku skrytých nastavení. Chcete-li to provést, vložte do adresního řádku prohlížeče výrazy opera: flags a stiskněte tlačítko ENTER. Patříme do části experimentálních funkcí opery. Hledáme "Uložit hesla automaticky" v seznamu všech prvků. Změňte parametr "výchozí" na možnost "zakázáno".

Zakázat automatické ukládání v aplikaci Opera

Nyní se přihlašovací jméno a heslo různých zdrojů uloží pouze v případě, že potvrdíte tuto akci v kontextovém okně. Pokud úplně deaktivujete požadavek na potvrzení, jak je popsáno výše, ukládání hesel v aplikaci Opera bude možné pouze v případě, že uživatel vrátí výchozí nastavení.

Uložení hesel s rozšířeními

Mnoho uživatelů však nemá dostatečnou funkcionalitu pro správu pověření, které poskytuje standardní správce hesel Opera. Preferují pro tento prohlížeč různé rozšíření, které významně zvyšují schopnost správy hesel. Jedním z nejoblíbenějších doplňků je snadná hesla.

Přejděte na rozšíření o nahrání opery

Chcete-li nainstalovat toto rozšíření, musíte projít nabídkou Opery na oficiální stránku tohoto prohlížeče s doplňky. Poté, co vyhledávač našel stránku "Jednoduché hesla", přejděte na ni a klikněte na zelené tlačítko "Přidat do opery" a nainstalujte toto rozšíření.

Přidání rozšíření Easy Passwords do aplikace Opera

Po instalaci rozšíření se na panelu nástrojů prohlížeče zobrazí ikona Easy Passwords. Chcete-li aktivovat doplněk, klikněte na něj.

K dispozici je rozšíření Easy Passwords x v operačním systému Opera

Zobrazí se okno, kde bychom měli libovolně zadat heslo, pomocí něhož budeme mít později přístup ke všem uloženým datům. Do horního pole zadejte požadované heslo a potvrďte ho do dolního pole. Pak klikněte na tlačítko "Nastavit hlavní heslo".

Zavedení registračních údajů v Easy Passwords v operaci

Před námi je nabídka Rozšíření snadných hesel. Jak můžete vidět, usnadňuje nám nejen zadávání hesel, ale také jejich generování. Chcete-li zjistit, jak se to děje, přejděte do části Generovat nové heslo.

Nabídka v jednoduchých heslech v operaci

Jak můžete vidět, zde můžeme vygenerovat heslo, odděleně určující, kolik znaků se bude skládat a jaký typ symbolů bude použit v něm.

Generování hesel v Easy Passwords v operaci

Heslo je generováno a nyní jej můžeme vložit při zadávání tohoto webu do autorizačního formuláře prostým stiskem kurzoru na "kouzelné hůlce".

Vložte heslo ze služby Easy Passwords v aplikaci Opera

Jak můžete vidět, ačkoli můžete spravovat hesla pomocí vestavěných nástrojů prohlížeče Opera, ale doplňky třetích stran dále rozšiřují tyto možnosti.