Při použití domácího počítače, ke kterému je připojen jediný skener tiskárny, není obtížné digitalizovat dokumenty získáním potřebných informací. Pokud se však tato práce uskuteční uvnitř sítě, ve které je několik počítačů a tiskáren, vzniká otázka organizace hromadné distribuce naskenovaného obsahu a další informace pro několik uživatelů, které šetří čas a optimalizují práci. Provádění tohoto úkolu může být usnadněno instalací specializovaného softwaru. U zařízení Hewlett-Packard je nejvhodnějším způsobem používat program HP Digital Sending.

Informační bulletin digitalizovaných informací

Hlavní funkcí programu HP Digital Sending je odesílat naskenované informace více uživatelům současně. Můžete odesílat data těmto příjemcům:

 • Do určité síťové složky v jakémkoli počítači připojeném k síti prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení;
 • FTP na vzdáleném webu;
 • E-mailem;
 • Chcete-li faxovat;
 • V aplikaci Microsoft SharePoint a dalších.

Záložky nastavení pro různé typy odesílání informací v programu HP Digital Sending

Program HP Digital Sending přenáší digitalizované dokumenty v následujících formátech:

 • PDF;
 • PDF / A;
 • TIFF;
 • JPEG, atd.

Kromě toho je možné posílat další data a metadata spolu se skenovanými obrázky.

Digitalizace dokumentů

Balík HP Digital Sending obsahuje speciální nástroj pro digitalizaci obrázků do textových formátů. Včetně včetně ruského jazyka.

Nástroj pro digitalizaci dokumentů v programu HP Digital Sending

Ochrana dat

Můžete chránit data přenášená pomocí programu HP Digital Sending od podchycení pomocí ověřování. Ověření se provádí buď pomocí nastavení přístupu LDAP serveru nebo pomocí systému Microsoft Windows.

HP Digital Sending authentication

Ochrana dat je prováděna prostřednictvím protokolu SSL / TLS.

Protokol o ochraně dat v softwaru HP Digital Sending Software

Analýza operací

Všechny provedené operace HP Digital Sending lze prohlížet ve vestavěném protokolu.

Deník v programu HP Digital Sending

Samostatné okno zobrazuje analýzu provedených akcí s možností nahrát sestavu do formátu CVS.

Analýza akcí v programu HP Digital Sending

Zálohování

Program HP Digital Sending poskytuje možnost zálohování připojeného zařízení a obnovení dat.

Zálohování v programu HP Digital Sending

Výhody

 • Pohodlná funkce pro přenos dat;
 • Přítomnost ruského rozhraní.

Nevýhody

 • Program je optimalizován pro práci se zařízeními Hewlett-Packard a není zaručena plná podpora zařízení jiných výrobců.
 • Chcete-li stáhnout aplikaci, musíte se zaregistrovat na oficiální webové stránce společnosti Hewlett-Packard.
 • Samotný program je zdarma, ale schopnost spravovat určitý počet zařízení vyžaduje zakoupení licence pro každou připojenou jednotku zařízení.

HP Digital Sending je jednoduchý nástroj pro přenos digitalizovaných dat přijatých ze skenerů do skupiny uživatelů uvnitř sítě nebo přes internet. Bohužel se program zaměřuje hlavně na produkty Hewlett-Packard.

Stáhněte si HP Digital Sending zdarma

Stáhněte si nejnovější verzi programu z oficiálního webu