Klíčem k překrásnému hraní na kytaru je mimo správné ovládání tohoto hudebního nástroje také jeho správné ladění. Speciální software, který je navržen tak, aby zjednodušil a maximalizoval automatizaci přizpůsobení, může poskytnout významnou pomoc v tomto procesu. Významným představitelem této kategorie softwaru je program "Nastavení 6-strunné kytary".

Nastavení hudebního nástroje

Práce programu spočívá v přezkoumání zvuku přijatého mikrofonem za podobnost, která odpovídá určité poznámce. Výsledky této akce jsou dány softwarovým produktem ve formě stupnice ukazující odchylku frekvence přijaté zvukové vlny od referenční.

Nastavení kytary s mikrofonem v úpravě kytary o šesti strunách

Výhody

  • Program je velmi snadný;
  • Model distribuce zdarma;
  • Podpora ruského jazyka.

Nevýhody

  • Nedostatek programu na oficiálních stránkách developera.

Potřeba neustále se přizpůsobovat hudebním nástrojům může být docela nepříjemné, ale bez této akce se nemůžete vyhnout. Velkou pomoc při ladění kytary může poskytnout program "Ladění 6-strunné kytary", o které jsme se v této krátké recenzi podívali.