Často mnoho startujících podniků, které začínají podnikat, rychle padnou. Vestavěné financování se nezaplatí a společnost ztrácí. Důvodem je zpravidla jeden - nesprávně vypracovaný obchodní plán nebo jeho úplná absence. Můžete si je vytvořit sám nebo použít speciální programy.

Project Expert je praktický nástroj, který umožňuje uživatelům modelovat vlastní podnikání. Vytvořte efektivní obchodní plán s různými ukazateli. Vypracujte podrobné zprávy a proveďte analýzu provedené práce. Vytvořená společnost pracuje ve virtuálním režimu. A můžete začít pracovat nejen s novým podnikáním, ale také s existujícími, abyste mohli vysledovat svůj budoucí osud. Pojďme analyzovat hlavní funkce tohoto programu.

Schopnost vytvořit virtuální obchodní model

1. Vytvořený projekt bude stejný model, který začne fungovat ve virtuálním režimu. V procesu vytváření má uživatel možnost změnit informace o názvu projektu, zadat seznam zboží. V placené verzi nemusí být jejich počet omezený, ale pouze tři v zkušební verzi.

Omezení tvorby zboží v programu Expert projektu

2. Program má flexibilní nastavení zobrazení, měny, slevy atd. Můžete upravit parametry pro výpočet, jako například: diskontní sazbu, podrobnosti a ukazatele výkonnosti. Držitelé placené verze budou schopni šifrovat svou společnost, ve zkušební verzi není funkce k dispozici.

Šifrování projektu v programu Project Expert

3. Každý současný podnik musí mít počáteční schéma, které se vztahuje k detailním informacím o společnosti, například počáteční kapitál, rezervy, půjčky atd. Pokud má nemovitost pokoj nebo pozemek, musí se to také vzít v úvahu.

Sekce společnosti v programu Expert projektu

4. Jako u každého finančního programu projektový expert podporuje účetní systém FIFO LIFO nebo průměr. Začátek fiskálního roku je stanoven.

5. Docela důležité informace jsou náklady. Dříve nebo později je jim čelí jakýkoli podnik. Mohou to být náklady na mzdy, procento poškozeného zboží. Náklady mohou být upraveny tak, aby byly distribuovány ve všech společnostech a jednotkách nebo v některých z nich.

Průzkum nákladů v projektových expertech

6. Různé vnější události mohou ovlivnit vývoj a ziskovost podniku. Jedná se o rozdíl ve směnném kurzu, daních a inflaci. Project Expert vám umožňuje poskytnout všechny možnosti pro vývoj událostí.

Oddíl životního prostředí v projektu Expert

7. Existuje velmi pohodlné přizpůsobení plánu pro kalendář s přihlédnutím k aktivům a zdrojům. Po zavedení těchto údajů podnik začíná pracovat v souladu s tímto plánem.

Vytvoření plánu kalendáře v Expert projektu

8. Za účelem ziskového podnikání je velmi důležité vypracovat plán, který bude jasně naplánován. Jaké příslušenství bude potřebné pro efektivní práci, kde prodávat výrobky. Je třeba vzít v úvahu mzdové náklady každého zaměstnance a zbývající náklady, které společnost vznikne při práci.

Operační plán v programu Expert projektu

9. Financování je důležitým bodem v rozvoji podnikání. Koneckonců, žádný takový podnik nemůže existovat bez těchto zdrojů. Mohou to být vklady, půjčky nebo půjčky. Snad podnik má jiný způsob přijímání peněz.

Financování v programu Expert projektu

Hodnocení výsledků

Poté, co se firma postaví a žije nějaký virtuální život, můžete začít hodnotit její účinnost. Existuje mnoho zpráv v Project Expert. Všechny vyhovují mezinárodním normám. S jejich pomocí je možné seznámit se se ziskem a ztrátami, prozkoumat rovnováhu podniku, odhadnout, kam byl dosažen obdržený zisk. Je také možné přizpůsobit vlastní reporty a výstupní výsledky.

Výsledky v programu Expert projektu

Tyto informace lze použít k získání nových investic a rozšiřování obchodu v budoucnu.

Schopnost analyzovat výsledky

Klíčem k úspěchu každé společnosti je trvalá práce. Je nesmírně důležité neustále analyzovat informace získané o činnosti, abychom pochopili, co se děje dobře a kde byly chyby učiněny. Jak můžete zvýšit výnosy a snížit ztráty. V programu Expert projektu existuje 9 typů analýz, které berou v úvahu všechny potřeby budoucího podniku.

Projektová analýza v programu Expert projektu

Schopnost aplikovat aktualizaci

V průběhu práce na projektu existují údaje, které zůstávají relativně stabilní, ale většina z nich se neustále mění. V počáteční fázi práce společnosti by náklady na daně mohly činit 1000 rublů a za půl roku se tato hodnota může změnit. Za účelem udržování databáze podniku ve správné podobě je použita aktualizace, která zavádí změny do různých sekcí.

Aktualizace programu Expert projektu

Co mohu říci po přezkoumání tohoto programu? No, za prvé, za účelem vytvoření podnikatelského plánu pro skutečné zkušební verze podniku nestačí, budete muset vynaložit peníze na zaplacenou sadu. Za druhé, program je spíše komplikovaný, bude nutné mu poskytnout dostatek času nebo si najme specialistu. Ale obecně je to opravdu mocný nástroj, který vám umožní vytvořit vlastní podnik s ohledem na všechna rizika.

Výhody

 • Multifunkčnost;
 • Russified rozhraní;
 • Snadné použití;
 • Zkušební verze zdarma;
 • Nedostatek reklamy.
 • Nevýhody

 • Základní omezení zkušební verze;
 • Vyžaduje zvláštní znalosti.
 • Stáhněte zkušební verzi projektu Expert

  Stáhněte si nejnovější verzi programu z oficiálního webu