QFIL je specializovaný softwarový nástroj, jehož hlavní funkcí je přepsat systémové oddíly paměti (firmware) zařízení Android založené na hardwarové platformě Qualcomm.

QFIL je součástí softwarového balíčku Qualcomm Product Support Tools (QPST), určeného více pro použití kvalifikovanými odborníky než běžnými uživateli. Současně může být aplikace spuštěna samostatně (bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost ostatních součástí QPST v počítači) a je často používána běžnými vlastníky zařízení Android s nezávislou opravou softwaru smartphonů a tablet, jejichž systémový software byl vážně poškozen.

QFIL - program pro firmware Android založený na hardwarové platformě Qualcomm

Uvažujme o hlavních funkcích KuFIL, které mohou být použity pro nespecialisty ve službách zařízení Qualcomm.

Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) Hlavní okno aplikace po spuštění

Připojovací zařízení

Za účelem splnění svého hlavního účelu - přepsání obsahu paměťových čipů Flash zařízení zařízení Qualcomm s daty z obrazových souborů musí být aplikace QFIL spárována se zařízením ve zvláštním stavu - Nouzové stahování (režim EDL).

Připojovací zařízení programu Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) k programu - režim nouzového stahování

V určeném režimu zařízení, jehož systémový software byl vážně poškozen, často přepíná nezávisle, ale také může být uživatelem inicializován přenos do stavu. Chcete-li řídit uživatele správným zapojením blikajících zařízení, zobrazí QFIL - pokud program "vidí" zařízení v režimu vhodném pro přepsání paměti, zobrazí se v okně název "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" a číslo portu COM.

Zařízení Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) je připojeno k programu (v režimu EDL)

Pokud je k počítači použitému jako firmware / opravářský nástroj Android připojeno několik zařízení Qualcomm v režimu EDL, můžete je snadno přepínat pomocí tlačítka Vybrat port .

Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) výběr Com-portu zařízení připojeného v režimu EDL

Stáhněte si firmware a další komponenty do aplikace

QFIL je téměř univerzální řešení pro zařízení založená na hardwarové platformě Qualcomm, což znamená, že je vhodná pro práci s velkým počtem modelů smartphonů a tablet PC. Současně efektivní provedení aplikace hlavní funkcí závisí převážně na balíčku se soubory určenými k přenosu specifického modelu zařízení na systémové oddíly. QFIL je schopen pracovat se dvěma typy sestav (typ sestavení) takových balíků - "Flat Build" a "Meta Build" .

Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) zvolí typ sestavení firmwaru v programu - Flat Build, Meta Build

Předtím, než aplikaci oznámíte umístění komponent systému zařízení Android, měli byste zvolit typ sestavy firmwaru - v tomto okně KUFIL je speciální přepínač přepínačů.

Aplikace Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) v režimu sestavování ploch

Navzdory skutečnosti, že QFIL je umístěn jako prostředek pro provoz profesionálů, kteří musí mít řadu specifických znalostí, rozhraní aplikace není přetíženo "nadbytečnými" nebo "nepochopitelnými" prvky.

V rozhraní pro stahování firmwaru do aplikace Ovládací prvky Flash Image Loader (QFIL)

Ve většině situací je vše, co uživatel vyžaduje pro instalaci firmwaru Qualcomm, specifikovat cesty k souborům z balíčku obsahujícího obrázek mobilního operačního systému pro model pomocí tlačítek pro výběr komponenty, inicializovat proces přepsání paměti zařízení klepnutím na tlačítko Stáhnout a počkat zatímco QFIL automaticky provede všechny manipulace.

Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) zahájení provádění hlavní funkce aplikace - firmware zařízení

Protokolování

Výsledek každé manipulace provedené pomocí aplikace KuFIL je zaznamenána aplikací a informace o tom, co se děje v každém okamžiku, se přenášejí do zvláštního pole "Stav" .

Nahrávání událostí aplikace Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) v aplikaci

Pro odborníka se seznámení s protokolem probíhajícího nebo již dokončeného postupu dovoluje vyvodit závěry o příčinách selhání, pokud k nim dojde během provozu aplikace, a pro průměrného uživatele výpis událostí poskytuje příležitost získat spolehlivé údaje, že firmware je v procesu nebo dokončen s úspěchem / chybou.

Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) informace o všech operacích prováděných aplikací

Pro podrobnější analýzu nebo například zaslání dotazu odborníkovi na konzultaci poskytuje QFIL možnost ukládat záznamy o událostech, ke kterým došlo v souboru protokolu.

Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) uloží soubor protokolu generovaný programem

Další funkce

Kromě integrace hotového balíku obsahujícího součásti systému Android v paměti systému Qualcomm za účelem obnovení funkčnosti jejich části programu nabízí QFIL možnost provést řadu specifických a / nebo firmwarových postupů.

Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) další funkce aplikace

Nejužitečnější a nejčastěji používaná funkce QFIL ze seznamu dalších uživatelů je uložit zálohu hodnot parametrů zaznamenaných v sekci EFS v paměti zařízení. Tato oblast obsahuje informace (kalibrace) potřebné pro správné fungování bezdrátových sítí na zařízeních Qualcomm, zejména identifikačních prvků IMEI. QFIL umožňuje velmi rychlé a snadné ukládání kalibrací do specializovaného souboru QCN a také následné obnovení oddílu EFS paměti mobilního zařízení ze zálohy, pokud vznikne potřeba.

Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) EFS zálohování a obnovení ze zálohy - soubor QCN

Nastavení

Na konci přehledu se Qualcomm Flash Image Loader opět zaměřuje na účel tohoto nástroje - je navržen pro odborné použití profesionály s množstvím znalostí a znalostí o významu operací prováděných aplikací. Tito lidé mohou plně využít potenciálu QFIL a plně, a co je nejdůležitější, správně nakonfigurovat program na řešení konkrétního úkolu.

Nastavení programu Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) pro pokročilé uživatele

Je lepší nezměnit výchozí parametry Kufil nastavené běžným uživatelem a ještě méně zkušený uživatel, který nástroj aplikuje podle pokynů platných pro konkrétní model zařízení Android, a použije nástroj jako celek pouze jako poslední možnost a s důvěrou v správnost svých vlastních akcí.

Cnosti

  • Nejširší seznam podporovaných modelů zařízení Android;
  • Jednoduché rozhraní;
  • Nejvyšší účinnost při správné volbě firmwaru;
  • V některých případech je jediným nástrojem, který dokáže opravit vážně poškozený systémový software Qualcomm.

Nevýhody

  • Nedostatek rozhraní ruského jazyka;
  • Nápovědu k aplikaci lze získat výhradně online a pouze pokud máte přístup k uzavřené části webu Qualcomm;
  • Potřeba instalovat další software pro výkon nástroje (balíček Microsoft Visual C ++ redistributable);
  • Při špatném používání může uživatel poškodit zařízení kvůli nedostatečné znalosti a zkušenostem uživatele.

Uživatelé mobilních zařízení Android postavených na základě procesorů Qualcomm, aplikace QFIL mohou a měli by být považováni za výkonný a účinný nástroj, který ve většině případů může pomoci při opravě poškozeného systémového softwaru smartphonu nebo tabletu. Všechny výhody používání nástroje by měly být pečlivě a pouze jako poslední možnost.

Stáhněte si Qualcomm Flash Image Loader (QFIL) zdarma

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace