R-STUDIO - výkonný program pro obnovu dat z libovolného disku, včetně flash disků a polí RAID. R-STUDIO je navíc schopen zálohovat informace.

Zobrazení obsahu jednotky

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit obsah disku" můžete zobrazit strukturu složek a soubory, včetně těch, které byly odstraněny.

Zobrazení obsahu disku v zařízení R-STUDIO

Souborový panel v R-STUDIO

Skenování úložiště

Sken se provádí pro analýzu struktury disku. Můžete zvolit skenování celého média nebo jeho části. Velikost je nastavena ručně.

Skenování disku v zařízení R-STUDIO
Skenování disků v R-STUDIO

Vytváření a prohlížení obrázků

Zálohování a obnovení dat v programu poskytuje funkci vytváření obrázků. Můžete vytvořit nekomprimované i komprimované obrazy, jejichž velikost je nastavena posuvníkem. Kromě toho je možné pro vytvořené soubory nastavit heslo.

Vytváření snímků v aplikaci R-STUDIO
Otevřete tyto soubory pouze v programu R-STUDIO,

Otevřete obrázek R-STUDIO
a zobrazeny jako běžné disky.

Zobrazení obsahu obrázku
Zobrazení obsahu obrázku-2

Regiony

Chcete-li skenovat nebo obnovit část disku, například pouze 1 GB na začátku, na médiu se vytvoří oblasti. S touto oblastí můžete provádět stejné akce jako u celé jednotky.

Regiony v R-STUDIO

Obnova informací

Obnova se provádí z obsahu disku. Zde musíte zvolit cestu pro uložení souborů a provozních parametrů.

Obnovení souborů do zařízení R-STUDIO

Obnova souborů z obrázků

Obnova dat z vytvořených snímků nastane pro podobné obnovení od jednotek k skriptu.

Vzdálené obnovení

Vzdálené obnovení umožňuje obnovit data na počítačích v místní síti.

Chcete-li provést operaci obnovení vzdáleného souboru, musíte nainstalovat další program R-STUDIO Agent do počítače, na kterém hodláte provést tuto akci.

Poté vyberte požadovaný stroj z rozevíracího seznamu.

Vzdálené obnovení v R-STUDIO (2)
Vzdálené disky se zobrazují ve stejném okně jako místní disky.

Vzdálené zotavení 2 v R-STUDIO

Obnova dat z pole RAID

Tato funkce programu umožňuje obnovit data ze všech typů polí RAID. Kromě toho, pokud RAID není detekován, ale je známo, že existuje a jeho struktura je známá, pak můžete vytvořit virtuální pole a pracovat s ním, a to jak fyzickým maticím.

Virtuální RAID pole v R-STUDIO
Virtuální RAID pole v R-STUDIO (2)

Editor HEX (hexadecimální)

V programu R-STUDIO je textový editor objektů prezentován jako samostatný modul. Editor vám umožňuje analyzovat, upravovat data a vytvářet šablony pro analýzu.

Editor HEX v R-STUDIO (2)
HEX editor v R-STUDIO

Výhody:

1. Profesionální sada vestavěných nástrojů pro práci s daty.
2. Přítomnost oficiální ruské lokalizace.

Nevýhody:

1. Je těžké zvládnout. Začátečníci se nedoporučují.

Pokud strávíte většinu času práce s disky a daty, pak R-STUDIO je program, který šetří čas a nervy při hledání různých způsobů kopírování, obnovy a analýzy informací. Jen výkonný softwarový balík.

Stáhněte si zkušební verzi aplikace P-Studio

Stáhněte si nejnovější verzi programu z oficiálního webu