Victoria nebo Victoria jsou populární programy pro analýzu a obnovu sektorů pevného disku. Vhodné pro testování zařízení přímo přes porty. Na rozdíl od jiného podobného softwaru je vybaven pohodlným vizuálním zobrazením bloků během skenování. Může být použita ve všech verzích operačního systému Windows.

HDD zotavení s Victoria

Program má širokou funkčnost a díky intuitivnímu rozhraní mohou používat odborníci a běžní uživatelé. Vhodné nejen pro identifikaci nestabilních a zlomených sektorů, ale také pro jejich "léčbu".

Stáhněte si Victoria

Tip: Zpočátku je Victoria distribuována v angličtině. Pokud potřebujete ruskou verzi programu, nainstalujte crack.

Krok 1: Získání dat SMART

Před zahájením obnovy je nutné analyzovat disk. Dokonce i když jste již dříve zkontrolovali pevný disk jiným softwarem a jste si jisti, že je problém. Postup:

 1. Na kartě Standard vyberte zařízení, které chcete otestovat. I když je v počítači nebo notebooku nainstalován pouze jeden pevný disk, klikněte na něj. Musíte zvolit zařízení, ne logické jednotky.
 2. Výběr pevného disku pro kontrolu ve Victorii

 3. Klikněte na kartu SMART . Zobrazí se seznam dostupných parametrů, které budou po testování aktualizovány. Klepnutím na tlačítko "Získat funkci SMART" aktualizujte informace na kartě.
 4. Provádění analýzy SMART ve společnosti Victoria

Data na pevném disku se objeví na stejné kartě téměř okamžitě. Zvláštní pozornost by měla být věnována položce "Zdraví" - je zodpovědná za celkové "zdraví" disku. Dalším důležitým parametrem je "Raw" . To je místo, kde je označen počet porušených sektorů.

Stupeň 2: Zkouška

Pokud analýza SMART odhalila velké množství nestabilních oblastí nebo parametr "Zdraví" žluté nebo červené barvy, je nutná další analýza. Za tímto účelem:

 1. Přejděte na kartu Testy a vyberte požadovanou oblast testovací oblasti. K tomu použijte parametry "Start LBA" a "End LBA" . Ve výchozím nastavení bude analyzován celý pevný disk.
 2. Výběr místa pro testování přes Victoria

 3. Dále můžete určit velikost bloků a časový limit odezvy, po kterém bude program pokračovat v kontrole dalšího sektoru.
 4. Výběr velikosti sektorů a čekací doba ve Victorii

 5. Chcete-li analyzovat bloky, vyberte režim Ignorovat a nestabilní sektory budou jednoduše přeskočeny.
 6. Klepnutím na tlačítko "Start" spusťte test pevného disku. Analýza disku začne.
 7. Začátek testu ve Victorii

 8. V případě potřeby může být program pozastaven. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko "Pozastavit" nebo "Zastavit" , abyste test definitivně zastavili.
 9. Pozastavení kontroly ve Victorii

Victoria si pamatuje oblast, kde byla operace zastavena. Proto při příštím spuštění testu nezačne z prvního sektoru, ale od okamžiku, kdy bylo testování přerušeno.

Fáze 3: Obnova disku

Pokud po testování byl program schopen identifikovat velké procento nestabilních sektorů (odpověď, která nebyla přijata ve stanoveném čase), pak mohou být vyléčeni. Za tímto účelem:

 1. Použijte kartu "Test" , ale tentokrát namísto použití režimu "Ignorovat" použijte jiný v závislosti na požadovaném výsledku.
 2. Zvolte "Remap", pokud chcete zkusit postup pro opětovné přiřazení sektorů z rezervy.
 3. Použijte "Obnovit", chcete-li se pokusit obnovit sektor (odečíst a přepisovat data). Pro HDD se nedoporučuje volit více než 80 GB.
 4. Nastavte "Smazat", chcete-li zahájit nahrávání nových dat v sektoru špatných dat.
 5. Po výběru vhodného režimu klikněte na tlačítko "Start" pro spuštění obnovy.
 6. Obnova sektorů prostřednictvím společnosti Victoria

Doba trvání postupu závisí na velikosti pevného disku a na celkovém počtu nestabilních sektorů. Zpravidla je s pomocí společnosti Victoria možné vyměnit nebo obnovit až 10% chybných oblastí. Pokud je hlavní příčinou poruchy systémová chyba, může být toto číslo větší.

Victoria může být použita pro SMART analýzu a přepis nestabilních oblastí HDD. Pokud je procento chybných sektorů příliš vysoké, program jej sníží na limity normy. Ale pouze v případě, že příčinou chyb je software.