Uživatelé, kteří instalují aplikaci uTorrent, se často pokusí najít složku, do které byly nainstalovány. Důvody mohou být různé: od nalezení konfiguračních souborů k ručnímu odstranění programových souborů.

Staré verze aplikace uTorrent byly nainstalovány ve složce "Program Files" na systémovém disku. Máte-li klientskou verzi starší než 3, vyhledejte ji.

Kde jsou nainstalovány staré verze uTorrentu

Konfigurační soubory jsou v tomto případě pod cestou C: Users Your account AppData Roaming .

UTorrent konfigurační soubory

Nové verze jsou nainstalovány výše.

Kde nainstalovat nové verze uTorrentu

Trochu života od autora. Chcete-li najít místo, kde je umístěn spustitelný soubor programu (v našem případě uTorrent), musíte klepnout pravým tlačítkem na zástupce a vybrat "Umístění souboru" . S nainstalovanou aplikací se otevře složka.

Jak najít soubor pomocí zástupce programu

Umístění souboru se také zobrazí v popisku, když umístíte kurzor na zástupce.

Nápověda při přesouvání nad štítek

Nyní víte, kde najdete složku s nainstalovaným torrentovým klientem uTorrent.