Operační systém je velmi složitý software a díky určitým faktorům může pracovat s výpadky a chybami. V některých případech může systém OS zcela zastavit načítání. Mluvíme o problémech, jimiž to přispívá, a jak se s nimi zbavit, v tomto článku.

Problémy se systémem Windows XP

Neschopnost spustit systém Windows XP může způsobit několik důvodů, od chyb v samotném systému až po selhání zaváděcího média. Většina problémů může být řešena přímo v počítači, na kterém došlo, ale některé chyby již vyžadují použití jiného počítače.

Příčina 1: Software nebo ovladače

Příznaky tohoto problému jsou možnosti spouštět systém Windows pouze v nouzovém režimu. V takovém případě se během spouštění zobrazí obrazovka pro výběr zaváděcích parametrů nebo ji musíte volat ručně pomocí klávesy F8 .

Při spuštění systému Windows XP spusťte obrazovku Zavádění do nouzového režimu

Toto chování systému nám říká, že v normálním režimu neumožňuje načítat žádný software ani ovladač, který jste nainstalovali sami nebo jste obdrželi automatickou aktualizací programů nebo operačního systému. V "Nouzovém režimu" budou spuštěny pouze ty služby a ovladače, které jsou potřebné pro udržování a zobrazení obrazů na obrazovce. Pokud tedy máte tuto situaci, je na vině software.

Ve většině případů Windows vytvoří bod obnovení při instalaci důležitých aktualizací nebo softwaru, který má přístup k systémovým souborům nebo klíči registru. "Nouzový režim" nám umožňuje používat nástroj pro obnovu systému. Tato akce obnoví operační systém do stavu, ve kterém byl před instalací problému.

Přečtěte si více: Způsoby obnovení systému Windows XP

Důvod 2: zařízení

Pokud důvodem chybějícího načtení operačního systému spočívá v selhání zařízení, konkrétně u pevného disku, na kterém je umístěn spouštěcí sektor, pak na černé obrazovce vidíme různé druhy zpráv. Nejběžnější je zde:

Chyba stahování z důvodu neschopnosti určit zaváděcí pevný disk v systému Windows XP

Kromě toho můžeme získat cyklický restart, ve kterém se zobrazí zaváděcí obrazovka s logem systému Windows XP (nebo se neobjeví) a poté se provede restart. A tak navždy, dokud nevypneme auto. Tyto příznaky naznačují, že vznikla kritická chyba nazývaná "modrá obrazovka smrti" nebo BSOD. Tato obrazovka se nezobrazuje, protože ve výchozím nastavení, pokud dojde k takové chybě, by měl systém restartovat.

Chcete-li zastavit proces a vidět BSOD, musíte provést následující:

  1. Při zavádění systému je třeba po signálu BIOSu (jediný "písknutí") rychle stisknout klávesu F8 pro vyvolání obrazovky parametrů, kterou jsme zmínili výše.
  2. Vyberte položku, která zakáže restartování pomocí BSOD a stiskněte klávesu ENTER . Systém automaticky přijme nastavení a restartuje.

    Zakázání automatického restartování kritické chyby v systému Windows XP

Nyní můžeme vidět chybu, která nám brání v spuštění systému Windows. BSOD s kódem 0x000000ED hovoří o problémech s pevným diskem.

Modrá obrazovka smrti s kódem chyby 0x000000ED při spuštění operačního systému Windows XP

V prvním případě, s černou obrazovkou a zprávou, je třeba především dbát na to, zda jsou všechny kabely a napájecí kabely správně připojeny, nejsou ohnuté, aby se prostě mohly stát bezcennými. Dále je třeba zkontrolovat kabel, který pochází z napájecího zdroje, zkuste připojit jiný, podobný.

Je možné, že linka BP, která dodává elektrickou energii na pevný disk, není v pořádku. Připojte další zařízení k počítači a zkontrolujte operaci. Pokud se situace opakuje, jsou zde problémy s pevným diskem.

Přečtěte si více: Opravit chybu BSOD 0x000000ED v systému Windows XP

Mějte na paměti, že zde uvedené doporučení jsou vhodné pouze pro pevný disk, u pevných disků je třeba použít program, který je popsán níže.

Pokud předchozí akce nepomohly, důvodem je software nebo fyzické poškození "tvrdých" sektorů. Zkontrolovat a opravit "špatný" může pomoci specializovaný program HDD Regenerator . Chcete-li jej používat, budete muset použít druhý počítač.

Přečtěte si více: Obnovte pevný disk. Návod

Důvod 3: zvláštní případ s flash diskem

Tento důvod není příliš zřejmý, ale může také způsobit problémy s načítáním systému Windows. Jednotka flash připojená k systému, obzvláště velká, může být považována operačním systémem za další místo na disku pro ukládání některých informací. V takovém případě může být do jednotky USB flash zapsána skrytá složka "Informace o svazku systému " (informace o svazku systému).

Skrytá složka zapsaná na jednotce USB flash v operačním systému Windows XP

Vyskytly se případy, kdy při odpojování jednotky od nepracujícího počítače systém odmítl zavést, zřejmě nenalezl žádné údaje. Pokud máte podobnou situaci, vložte jednotku USB Flash zpět do stejného portu a načtěte systém Windows.

Také odpojení jednotky flash může způsobit selhání v pořadí načítání do systému BIOS. První místo lze umístit na disk CD-ROM a zaváděcí disk je obecně odstraněn ze seznamu. V takovém případě přejděte do systému BIOS a změňte pořadí nebo stisknutím klávesy F12 nebo jiného tlačítka při načítání, čímž se otevře seznam jednotek. Účel klíčů lze nalézt pomocí pečlivého přečtení příručky pro základní desku.

Čtěte také: Konfigurace systému BIOS pro spuštění z jednotky USB flash

Příčina 4: poškození zaváděcích souborů

Nejběžnějším problémem s nesprávnými akcemi uživatele nebo útokem viru je poškození MBR hlavního spouštěcího záznamu a souborů odpovědných za sled a parametry spuštění operačního systému. Ve společném slova smyslu se všechny tyto prostředky jednoduše nazývají "nakladač". Pokud jsou tato data poškozena nebo ztracena (odstraněna), stahování není možné.

Problém můžete odstranit obnovením zavaděče pomocí konzoly. V těchto akcích není nic obtížného, ​​pro více informací si přečtěte článek na níže uvedeném odkazu.

Přečtěte si více: Opravu bootloaderu opravíme pomocí konzoly pro zotavení v systému Windows XP .

To byly hlavní příčiny selhání zavádění systému Windows XP. Všichni mají zvláštní případy, ale princip řešení zůstává stejný. Při chybách je na vině software nebo hardware. Třetím faktorem je nezkušenost a nepozornost uživatele. Zodpovědně přistupovat k výběru softwaru, protože je často kořenem všech problémů. Sledujte výkon pevného disku a s minimálním podezřením, že je zhroucení blízko, změňte jej na nový. V každém případě je role nosiče systému tak těžko nevhodná.