Při kompresi obrázků můžete použít univerzální aplikace pro optimalizaci, ale pokud potřebujete velmi kvalitní výsledek bez ztráty, měli byste používat aplikace, které se specializují na konkrétní příponu souboru. Ve formátu JPEG je nejlepším řešením použití nástroje Advanced JPEG Compressor.

Program Shareware Advanced JPEG Compressor vám nejen umožní komprimovat fotografie ve formátu Jpeg bez ztráty, ale také poskytuje velmi široký nástroj pro hloubkovou optimalizaci těchto typů souborů.

Doporučujeme vám podívat se: jiný software pro kompresi fotografií

Komprese obrazu

Hlavním úkolem nástroje Advanced JPEG Compressor je komprese obrazů formátu JPEG bez ztráty. Transformace se provádí velmi kvalitativně. Před zápisem na pevný disk je možné zobrazit výsledky optimalizace.

Komprimujte fotografie ve složce Advanced JPEG Compressor

Na zdroj na původní fotografii lze použít soubor na disku, skener nebo fotoaparát.

Program má velmi široké nastavení komprese. Můžete ručně zadat požadovanou úroveň komprese.

Nastavení komprese v programu Advanced JPEG Compressor

Úpravy fotografií

Navíc Advanced JPEG Compressor obsahuje nástroje pro úpravu fotografií. Mezi ně patří možnost změny jasu, barevného schématu, kontrastu, "teploty" obrazu, přidávání vodoznaků apod. Některé z těchto postupů jsou velmi užitečné při použití speciálního grafického ekvalizéru. Kromě toho může program zkrátit obrázky a do nich vložit text.

Úprava obrázku v pokročilém kompresoru JPEG

Konverze obrázků

Advanced JPEG Compressor pracuje také s grafickými formáty PNG, TIFF, BMP, GIF. Ale po kompresi nejsou převedeny do původního formátu, ale získají rozšíření Jeep. Tím dochází nejen k kompresi těchto souborů, ale také ke konverzi do jiného formátu.

Kromě toho má program vestavěný konvertor, který dokáže převést soubory JPEG do formátu BMP.

Převést do formátu BMP ve složce Advanced JPEG Compressor

Výhody:

  1. Rozsáhlé možnosti pro optimalizaci souborů JPEG;
  2. Vysoká úroveň komprese;
  3. Schopnost dávkového zpracování obrazu;
  4. Vysoká rychlost zpracování fotografií.

Nevýhody:

  1. Nedostatek rozhraní ruského jazyka v oficiální verzi;
  2. Velké omezení volné verze, zejména nedostatek schopnosti ukládat výsledky komprese;
  3. Pracuje pouze na platformě Windows.

Advanced JPEG Compressor je výkonný nástroj pro vysoce kvalitní a rychlou kompresi fotografií v Jeepu, který má také širokou škálu nástrojů pro editaci obrázků.

Stáhněte si zkušební verzi Advanced JPEG Compressor

Stáhněte si nejnovější verzi programu z oficiálního webu