Někdy se uživatelé mohou setkat s problémem, když ikona hlasitosti na hlavním panelu systému Windows 7 není aktivní: je zobrazena šedě nebo je vedle ní zobrazen symbol chyby nebo dokonce chybí. Existuje mnoho důvodů pro tento problém a také metody pro jeho odstranění.

Ovládání hlasitosti není aktivní

K popsané chybě dochází ze tří hlavních důvodů: jediný problém, neexistují žádné ovladače pro výstupní zvukové zařízení nebo jsou poškozené jejich soubory, další problémy v systému. Neexistuje žádná univerzální metoda řešení potíží - záleží na příčině.

Metoda 1: Spusťte službu Poradce při potížích

Problém často vyplývá ze softwarové závady nejasné povahy. To je obvykle případ nástroje pro odstraňování problémů se zvukem.

 1. Objevit "Kontrolní panel"například prostřednictvím odpovídající položky v nabídce "Start".
 2. Otevřete Ovládací panely a vyřešte problém s ikonou neaktivního zvuku v systému Windows 7

 3. Použijte vyhledávací pole v pravé horní části okna a zadejte do něj slovo odstranění... Dále najděte v bloku „Odstraňování problémů“ odkaz „Řešení problémů s přehráváním zvuku“ a klikněte na něj.
 4. Modul snap-in Ovládání zvuku opraví neaktivní ikonu zvuku v systému Windows 7

 5. V okně Nástroje pro odstraňování problémů klikněte "Dále".
 6. Spusťte nástroj pro odstraňování problémů a opravte neaktivní problém se zvukem v systému Windows 7

 7. Počkejte, až program splní svou úlohu. Jak ukazuje praxe, v případě jediné poruchy diagnostický nástroj ohlásí, že nebyly nalezeny žádné problémy, a nabídne jej zavřít. Někdy se však problémy opravdu mohou projevit - když čelíte podobnému problému, použijte některou z metod popsaných v článku uvedeném na níže uvedeném odkazu.

  Výsledek řešení potíží s řešením neaktivního problému s ikonou zvuku v systému Windows 7

  Lekce: Odstraňování problémů s přerušovanou ztrátou zvuku na notebooku s Windows 7

Metoda 2: Přeinstalování ovladače zvukové karty

Vážnějším zdrojem problému jsou poškozené ovladače zvukové karty. Systém to obvykle hlásí zobrazením příslušného varování. Řešení popsaného problému proto bude instalace nebo přeinstalování softwaru pro výstupní audio zařízení - příklad sledu akcí najdete na níže uvedeném odkazu.

Lekce: Instalace ovladačů zvukové karty Realtek

Je také třeba mít na paměti, že často mohou nastat problémy s ovladači kvůli aktivitě virů, takže stojí za to zkontrolovat systém na přítomnost infekce.

Odstranění viru k vyřešení problému s ikonou neaktivního zvuku v systému Windows 7

Více informací: Bojujte proti počítačovým virům

Metoda 3: Oprava problémů se systémovými soubory

Nejobtížnějším důvodem, proč může být ikona zvuku neaktivní, je poškození systémových souborů. Problém obvykle spočívá v modulu snap-in Sound Control a souvisejících položkách ovládacího panelu. Pro diagnostické účely stojí za to zkontrolovat integritu systémových dat.

Kontrola integrity systémových souborů k vyřešení problému s ikonou neaktivního zvuku ve Windows 7

Lekce: Kontrola integrity systémových souborů

Pokud budou nalezeny problémy, zkuste obnovit soubory OS.

Obnovte integritu systémových souborů a vyřešte problém s ikonou neaktivního zvuku ve Windows 7

Více informací: Obnovte systémové soubory ve Windows 7

Metoda 4: Kontrola zvukové karty funguje

Příčinou problému je často porucha zvukové karty počítače - softwaru nebo hardwaru. Pokud tedy výše uvedené metody nepomohou, měli byste diagnostikovat výkon zvukové karty, s čím vám pomůže následující instrukce.

Test zvukové karty k opravě neaktivního problému se zvukovou ikonou v systému Windows 7

Lekce: Kontrola zvukové karty ve Windows 7

Závěr

Tím je ukončena naše analýza toho, jak řešit problém s aktivitou zvukové ikony v systému Windows 7. Souhrnně si povšimneme, že nejčastější příčinou problému je nefunkčnost ovladačů zvukových zařízení.