Vrstvy ve Photoshopu jsou hlavním principem stanoveným na základě práce programu, takže je pro ně správné, aby zpracovával každý photoshop správně.

Lekce, kterou právě čtete, bude věnována tomu, jak otáčet vrstvu ve Photoshopu.

Otočte ručně

Chcete-li vrstva otáčet, musí být nějaký objekt nebo výplň.

Otočte vrstvu ve Photoshopu

Zde stačí stisknout kombinaci kláves CTRL + T a pohybem kurzoru do rohu zobrazeného rámečku otočte vrstvu v požadovaném směru.

Otočte vrstvu ve Photoshopu

Otáčení o daný úhel

Po stisknutí kombinace kláves CTRL + T a vzhledu rámečku můžete klepnout pravým tlačítkem myši a zavolat kontextové menu. Obsahuje blok s nastavením přednastavených otáček.

Zde můžete vrstvu otáčet o 90 stupňů jak proti a po směru hodinových ručiček, tak i 180 stupňů.

Otočte vrstvu ve Photoshopu

Kromě toho funkce má nastavení na horním panelu. V poli zobrazeném na obrazovce obrazovky můžete nastavit hodnotu od -180 do 180 stupňů.

Otočte vrstvu ve Photoshopu

To je všechno. Nyní víte, jak otočit vrstvu v editoru Photoshopu.