MS Word je multifunkční program, který má téměř neomezené možnosti pro práci s dokumenty v jeho arzenálu. Nicméně, pokud jde o návrh těchto velmi dokumentů, jejich vizuální reprezentace, vestavěné funkce nemusí být dost. To je důvod, proč Microsoft Office obsahuje tolik programů, z nichž každý je orientován na různé úkoly.

PowerPoint je zástupcem kancelářské rodiny Microsoft, pokročilého softwarového řešení zaměřeného na vytváření a úpravu prezentací. Když mluvíme o tom, někdy může být nutné přidat do tabulky tabulku, aby vizuálně ukázala jednu nebo další údaje. Již jsme psali o tom, jak vytvořit tabulku v aplikaci Word (odkaz na materiál je uveden níže), v tomtéž článku budeme popisovat vložení tabulky z MS Word do prezentace PowerPoint.

Lekce: Jak vytvořit tabulku v aplikaci Word

Ve skutečnosti je vložení tabulky vytvořené v textovém editoru Word do programu pro vytváření prezentací PointPointu poměrně jednoduché. Možná, mnoho uživatelů už o tom ví, nebo alespoň odhadnout. A přesto podrobný příkaz nadbytečný přesně nebude.

1. Klepnutím na tabulku aktivujete režim práce s ním.

Vyberte tabulku v aplikaci Word

2. Na hlavní záložce "Práce s tabulkami", která se objeví na ovládacím panelu , přejděte na kartu "Rozvržení" av tabulce "Tabulka" rozbalte nabídku tlačítka "Vybrat" kliknutím na tlačítko pod ním ve tvaru trojúhelníku.

Vyberte tlačítko v aplikaci Word

3. Vyberte položku "Vybrat tabulku" .

Vyberte tabulku, kterou chcete zkopírovat do aplikace Word

4. Vraťte se na kartu "Domov" , ve skupině "Schránka" klepněte na tlačítko "Kopírovat" .

Kopírovat tabulku do aplikace Word

5. Přejděte do prezentace aplikace PowerPoint a vyberte snímek, do kterého chcete tabulku přidat.

Prezentace aplikace PowerPoint

6. Klepněte na tlačítko "Vložit" na levé straně karty "Domov" .

Tlačítko vložit v aplikaci PowerPoint

7. Tabulka bude přidána do prezentace.

Tabulka v prezentacích aplikace PowerPoint

    Tip: V případě potřeby můžete snadno změnit velikost tabulky vložené v PointPoint. To se děje přesně stejně jako v MS Word - stačí jen vytáhnout jeden z kruhů na jeho vnější hranici.

Změňte velikost tabulky v prezentaci aplikace PowerPoint

Ve skutečnosti všechno, z tohoto článku jste se naučili kopírovat tabulku z aplikace Word do prezentace PowerPoint. Přejeme vám úspěch při dalším vývoji programů sady Microsoft Office.